3 latki

Baje i psoty ze szczególną troską dbają o najmłodsze dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną.

 

Psotki bawią się i uczą z Tropicielami ,to cykl podręczników i kart pracy dla trzylatków. Poprzez różne rodzaje aktywności (językowo-literacką i słuchową, społeczno-przyrodniczą, matematyczną, plastyczno-techniczną i grafomotoryczną, muzyczną , ruchowo-zdrowotną) dzieci zdobywają nowe umiejętności i osiągają swoje pierwsze sukcesy.

Psotki są bardzo ufne, towarzyskie i przyjacielskie.

 

Potrafią bawić się same przez dłuższy czas ale też w małych 2-3 osobowych grupach. Bardzo chętnie uczą się wierszyków, piosenek i chętnie chwalą się swoimi umiejętnościami.

W sposób zdecydowany i wyraźny potrafią wyrażać swoje emocje.

 

Psotki lubią zabawy naśladowcze - piosenki z elementami choreografii, wierszyki-historyjki z pokazywaniem różnych elementów. Uwielbiają zabawy w piaskownicy i na przedszkolnym placu zabaw. Uczą się bardzo trudnej sztuki dzielenia się z innymi dziećmi zabawkami.

Dokładamy wszelkich starań aby czas spędzony w naszym przedszkolu był czasem szczęśliwym i beztroskim. To czas zabawy, która angażuje wszystkie zmysły. Dziecko w ten sposób poznaje, ale i uczy się otaczającego go świata.

Piękna i nowocześnie wyposażona sala, dużo atrakcyjnych zabawek i gier dydaktycznych, mnóstwo atrakcji i zajęć dodatkowych, to wszystko sprzyja zabawie i nauce naszych najmłodszych przedszkolaków.

 

 

Rekrutacja do żłobka rozpoczęta

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
• co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook