Podstawa programowa

Główne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Składają się z bloków takich jak:
edukacja językowa,
matematyczna,
przyrodnicza,
artystyczna,
umuzykalnienie,
ćwiczenia ruchowe.

W bieżącym roku podstawę programową realizujemy z „Planetą Dzieci”.
Program wychowania Przedszkolnego, cykl podręczników i ćwiczeń zatwierdzony przez MEN
Pracujemy w duchu NVC * zmieniamy nawykowy język ocen na język uczuć i potrzeb * nazywamy emocje i potrzeby....

Program oparty o  NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla Rosenberga (o Marshallu Rosenbergu)

1. Rodzice

Szkolenia warsztatowe – spotkania dla rodziców w celu zapoznania z NVC oraz przećwiczenie przedstawionego materiału teoretycznego w formie warsztatowej.

Spotkania indywidualne - dyżury psychologa

Comiesięczne indywidualne spotkania z rodzicami w celu Ich wsparcia i udzielenia wskazówek  wychowawczych na zgłoszony problem.

2. Dzieci

  • Zajęcia z psychologiem
  • Zajęcia w każdej grupie w celu rozwijania komunikacji w nurcie NVC.
  • Wykorzystanie bajkoterapii oraz utrwalenie poznanego materiału w formie scenek dramowych i zadań plastycznych. Dodatkowo po każdych zajęciachkrótka relaksacja w formie ćwiczeń oddechowych i afirmacji prowadzonej przez psychologa.
  • Zajęcia odbywają się z udziałem nauczycielek, co pomoże dzieciom utrwalić poznany materiał i adekwatnie reagować na zachowania w trybie pracy bieżącej. Po zajęciach konsultacje indywidualne dla nauczycielek. Współpraca z nauczycielami odbywa się w trybie pracy bieżącej.

3. Nauczyciele

Szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne w trybie pracy bieżącej oraz  spotkania superwizyjne pracy w formie Action Learning (coaching grupowy)..

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook