Zajęcia terapeutyczne

Zakres zajęć terapeutycznych:

  • Realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz WWR (opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju),
  • Psychologiczna +Trening umiejętności społecznych,
  • Logopedyczna,
  • Terapia ręki,
  • Pedagogiczna,
  • Integracja sensoryczna (SI)

Lista zajęć w naszym przedszkolu

Zajęcia

Terapia Pedagogiczna

Godziny zajęć

Poniedziałek 11:30 - 15:30
Wtorek 12:00 - 17:00
Środa 12:00 - 18:00

Opis zajęć

Terapia pedagogiczna obejmuje realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Cele i zadania terapii pedagogicznej:

  1. Zajęcia ogólnorozwojowe np: ćwiczenie ekspresji mimicznej towarzyszącej poszczególnym emocjom.
  2. Komunikacja.
  3. Samodzielność (motywowanie do pokonywania trudności i pokazywanie prawidłowo wykonywanych czynności.
  4. Rozwój społeczny (np. poprzez organizowanie zabaw z małą grupą).

Zajęcia

Logopeda/Terapeuta

Godziny zajęć

Poniedziałek 11:30 - 15:30
Wtorek 12:00-17:00
Środa 12:00-18:00

Osoba prowadząca

Monika Wolska-Pluta

Opis zajęć

Z zasady dzieci biorące udział w zajęciach logopedycznych połączonych z terapią ręki zaczynają terapię od 3 roku życia, chyba że jednostkowe dzieci  wymagają podjęcia wcześniejszych działań. To jest indywidualna ocena. Wszystkie dzieci przechodzą co najmniej raz w roku badanie przesiewowe. Chcę wychwycić wszelkie nieprawidłowość w mowie i rozpocząć terapię. Młodsze dzieci (do ok. 3,5- 4 roku życia) dwukrotnie (na ogół jest to wrzesień i styczeń). Wszyscy Państwo otrzymają ode mnie diagnozę logopedyczną w formie pisemnej. Ja zakładam dla każdego dziecka własną dokumentację w formie karty logopedycznej.
Proszę pamiętać, że prawidłowa komunikacja dziecka skutkuje jego dobrym samopoczuciem w przedszkolu i poza nim. Dziecko potrafi się porozumieć z dorosłymi, komunikować swoje potrzeby oraz porozumieć z innymi dziećmi w czasie zabawy. Rozwój mowy dziecka, różny dla różnych etapów wieku kończy się do siódmego roku życia. Dziecko idące do szkoły powinno prawidłowo artykułować wszystkie głoski. Czas żłobkowy i przedszkolny od strony językowej jest czasem na rozwój mowy, strony gramatycznej, poszerzania zasobu słownikowego. Równoważne są umiejętności i prawidłowa sprawność ręki. Wszak kiedyś Państwa dzieci pojadą do szkoły.
Zajęcia logopedyczne połączone z ćwiczeniami motorycznymi trwają 30 minut. 5 minut trwa ćwiczenie "buźki" przy lustrze, potem ćwiczenia wymowy, jezyka, rozumienia poleceń, strony gramatycznej w formie zabawy (np. gry logopedyczne, układanki), następnie ćwiczenia poprawiające sprawność ręki. Oczywiście wszystko jest formą zabawy. Moje dzieci logopedyczne bardzo lubią zajęcia z logopedii i czekają na "swój" dzień, a i mnie jest miło pracować z chętnymi do pracy, radosnymi dziećmi.
Starsze dzieci ( od 4- 4,5 roku życia) mają zeszyty. Wpisuję ćwiczenia, zadania, wklejamy to, co robiliśmy podczas zajęć. Dla starszych dzieci zeszyt jest formą przygotowania już do obowiązku szkolnego. Mają pracę domową, którą odrabiają. I nadal jest to forma zabawy, nie zapominam o tym. Na wszelkie pytania odpowiem osobiście w przedszkolu,

Zajęcia

Psycholog

Godziny zajęć

Dyżur w lipcu i sierpniu
Poniedziałek 09:00-14:00
Wtorek 09:00-16:00

Osoba prowadząca

Sylwia Biedrzycka

Opis zajęć


Zajęcia

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Godziny zajęć

Wtorek 09:30-15:30

Osoba prowadząca

Sylwia Biedrzycka

Opis zajęć

Czym jest integracja sensoryczna (SI)
Integracja Sensoryczna to proces polegający na połączeniu i przetwarzaniu informacji pochodzących z różnych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, przedsionka) przez mózg. Ma to na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania i reagowania na otaczający nas świat. Inaczej mówiąc Integracja Sensoryczna to sposób, w jaki nasz mózg radzi sobie z różnymi bodźcami, które otrzymuje z różnych zmysłów.
Jak mogą objawiać się zaburzenia Integracji Sensorycznej?
Zaburzenia Integracji Sensorycznej mogą objawiać się na różne sposoby w wieku przedszkolnym. Niektóre z typowych objawów mogą obejmować:
• Trudności z koordynacją ruchów (np. trudności z chodzeniem po schodach lub zabawą z piłką)
• Problemy z koncentracją uwagi
• Trudności z regulacją nastroju (np. częste złości, płacze lub lęk)
• Nietypowe reakcje na dotyk, dźwięk lub inne bodźce sensoryczne (np. unikanie dotyku, wrażliwość na hałas)
• Trudności z przyswajaniem nowych umiejętności motorycznych
• Ma chorobę lokomocyjną
• Ma opóźniony rozwój mowy
Czym jest i co daje Terapia SI (Sensory Integration)
Terapia sensoryczna to zabawa ukierunkowana na uczeniu dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko w ten sposób uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce , które docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów. W czasie trwania terapii dziecko uczy się prawidłowo odbierać otaczający je świat zewnętrzny.

Zajęcia

Muzykoterapia

Godziny zajęć

Osoba prowadząca

Anna Edyta Węgrzynowicz

Opis zajęć

Co Nam daje terapia dżwiękiem?
-poprawia odporność
-wycisza umysł
-wprowadza w głeboki relaks
-podnosi świadomość
-synchronizuje półkule mózgowe
-poprawia koncentracje i pamięć
-wspomaga pracę wszystkich narządów
-redukuje stres
-wspomagająco przy nerwicach, ADHD, depresji, autyzmie i zaburzeniach snu

Zajęcia

Senso-psoty

Godziny zajęć

Czwartek 09:00-15:00

Opis zajęć

Na zajęciach poprzez zabawę z wykorzystaniem wszystkich zmysłów uwalniane są ekspresje twórcze dziecka .Zajęcia te wpływają pozytywnie na rozładowanie napięcia emocjonalnego i mięśniowego, wspomagają tworzenie powiązań między neuronami.
Ćwiczą sprawność manualną, wzmacniają koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową. Uczestnicy zajęć posługują się produktami spożywczymi, gdzie eksperymentują na wiele sposobów:używając piankoliny, ryżoliny, galaretek, różnych kasz i makaronów, a za pomocą mąki tworzą ciecz nienewtonowską, Na zajęciach skupiamy się na twórczym działaniu dziecka.
Czas trwania zajęć to 30 min raz w tygodniu, Grupa do 6 osób.

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook